Розкрито питання теми «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Основи екології». Відеофільм можна використати для проведення практичного заняття з теми «Екскурсія на очисні споруди (заводу, підприємства)», а також лекції з цієї теми. Це дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал. Навчальний фільм можна використати для студентів аграрних вищих навчальних закладів. Тривалість 14 хв.